Exponering – hur fungerar det?

Ljuset färdas genom objektivet, genom slutare för att exponera sensorn i kameran

När vi tar en bild med vår kamera så är det en exponering. Det är bländartalet på objektivet, slutartiden och ISO (ljuskänslighet) i kameran som bestämmer hur exponeringen blir. Det vill säga hur ljus eller mörk bilden blir.

Bländartalet, slutartiden och ISO måste samarbeta för att vi ska få till en korrekt exponerad bild. Annars finns risken att vår bild kommer bli över eller under exponerad.

För att kunna kontrollera exponeringen så har vi tre alternativ.

Varför vill vi ibland sköta exponeringen själva?

Kamerorna är väldigt bra på att få till korrekt exponerad bild när den får bestämma själv. Det är lite av dennes jobb. Så varför vill vi inte i alla lägen låta kameran göra sitt jobb? Varför vill vi gå in och ta över antingen bländartalet, slutartiden eller båda två plus ISO?

Förutom att bländartalet och slutartiden kontrollerar en del av exponeringen så kontrollerar dom även följande.

Genom att styra bländartalet och slutartiden kan vi påverkar hur vår bild kommer att bli. Låter vi kameran bestämma, så kan vi vara säkra på att den kommer ge oss en korrekt exponerad bild. Men vi har ingen kontroll på skärpedjupet eller att kameran kommer hinna frysa tiden tillräckligt snabbt eller långsamt.

Kamerans olika lägen

M,S,A eller P – vilket ska man välja?

Våra kameror har olika inställningar för oss att välja. Vad vi väljer avgör hur stor inverkan vi har på bildens slutresultat. Både i form av exponering, men även skärpedjup och rörelseskärpa.

Beroende på vilken kamera du har, så kan beteckningarna på slutartidsautomatik och bländarautomatik skilja sig åt.

Det är viktigt att fundera på, vad du vill ha kontroll över. Vill du låta kameran bestämma själv? Eller vill du ha kontroll över skärpedjupet eller rörelseskärpan? Eller vill du ha full kontroll över alla inställningar? Detta kan skifta från olika fotograferingssituationer.

Bländartal, slutartid och ISO styr vår exponering, skärpedjup och rörelseskärpa

För att kunna använda kamerans olika lägen, behöver vi förstå hur de påverkar exponeringen. Bländartalet, slutartiden och ISO brukar kallas exponeringstriangeln. Den består av dessa tre delar som alla styr hur mycket ljus som släpps in till sensorn. För att kunna få till en korrekt exponerad bild så måste dessa tre jobba tillsammans.

Därför är det viktigt och värt att lägga ner tiden för att förstå grunderna hur bländartal (hur mycket ljus som objektivet släpper in), slutartid (hur länge kamerans senors är exponerad för ljus) och ISO (ljuskänsligheten av sensorn) fungerar och hur de fungerar tillsammans. Lär du dig detta så finns det ingen bild du inte kan ta.

Bländartal

Bländartalet kontrollerar hur mycket ljus som släpps in via objektivet. Det kan enklast beskrivas som hålet som ljuset passerar in genom.

I början så kan bländartalet vara lite svårt att greppa. Det som kan vara förvirrande är att ett lågt bländartal till exempel f/1.2 släpper in mer ljus än ett högt bländartal på f/22. Detta har att göra med att bländartalet hänger ihop med brännvidden. Vill du lära dig mer om relationen mellan bländartalet och brännvidden kan du läsa det på Moderskeppet.

Slutartid

När ljuset har tagit sig igenom objektivet så kommer ljuset till kameran. Nu är det slutartiden som kontrollerar hur mycket av det ljus som tagit sig igenom objektivet som ska nå sensorn. Med slutartid så menas den tid som slutaren är öppen. Och då menar jag en mekaniska slutare. I dag har de flesta moderna kameror elektroniska slutare. Då är slutartiden den tid det tar för kameran att läsa av ljuset som faller på sensorn.

Till skillnad från bländartalet så är slutartiden inte lika förvirrande. Längre slutartid ger mer ljus på sensorn. Detta för att sensorn är exponerad för mer ljus under längre tid. Kortare slutartid ger mindre ljus på sensorn, då sensorn är exponerad under mindre tid.

ISO

Till sist i triangeln har vi ISO eller kamerans ljuskänslighet. ISO är rätt lätt att förstå. Mindre tal, mindre ljuskänsligthet och högre tal, mer ljuskänslighet.

Både bländartalet och slutartiden har som uppgift att även kontrollera skärpedjupet och rörelseskärpan. ISO däremot har bara en enda uppgift och det är att kontrollera hur ljuskänslig kameran ska vara. Viktigt att veta är att genom att höja ISO så kommer du också att introducera mer och mer brus i din bild.

Men för att kunna kontrollera både skärpedjup och rörelseskärpan så måste ISO jobba tillsammans med både bländartal och slutartid.

Över och underexponering kan ske om vi inte får rätt på bländartal, slutartid och ISO

När vi tar kontroll över bländartal, slutartid och ISO måste vi veta hur de fungerar tillsammans. Annars är risken stor för över och under exponering.

Oftast vill vi alltid ha en bild som är bra exponerad. Men det finns situationer när vi vill ha en lite över eller under exponerad bild. Så varken över eller underexponering är fel i sig.

Överexponering

En överexponerad bild är när kameran släpper in väldigt mycket ljus till sensorn. T ex om vi skulle ha ett högt bländartal (f/1.2) och en lång slutartid (1sek). Då skulle mycket ljus komma in till sensorn. Histogrammet skulle då kunna se ut som på bilden nedan.

En överexponerad bild

Underexponering

Motsatsen till överexponering är underexponering. Då släpper vi in lite ljus till sensorn. T ex om vi har ett lågt bländartal (f/22) och en kort slutartid (1/1000). Då skull vårt histogram skiftar utseende och all information samlas istället på vänster sida på histogrammet.

En underexponerad bild

Bra exponering

Oftast vill vi nå ett histogram som liknar det nedan. Vi har information över hela histogrammet. Detta visar på att vi har bra exponering på vår bild.

En bra exponerad bild

Att lära sig grunderna hur exponering fungerar, öppnar upp kreativiteten

Att fotografera med programautomatik fungerar alldeles utmärkt. Men det har sina begränsningar. Om vi väljer bländarautomatik eller slutartidsautomatik så öppnar vi upp våra möjligheter. När vi går till fullt manuellt läge så finns inga begränsningar för vår kreativitet.

Hur använder du exponeringen? Låter du kameran sköta allt, eller vill du ha lite eller mycket kontroll över din bild? Kommentera gärna.

Publicerat den 3 februari, 2020

Skrivit av: Håkan

Dela dina tankar

Din email adress kommer inte bli publicerad. Alla fält är obligatoriska.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.